Όροι Χρήσης

Αυτή η συμφωνία μεταξύ εσάς ή την επιχείρησή σας (εφεξής “Εσείς”) και την 2Pix O.E (εφεξής “e-Stapler”) διέπει τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα της e-Stapler (εφεξής “Υπηρεσίες e-Stapler”).

Υπηρεσίες e-Stapler

Παρέχουμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, και μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες e-Stapler μόνο για προσωπική και επαγγελματική χρήση ή για εσωτερικούς επαγγελματικούς σκοπούς της επιχειρηματικής μονάδας που αντιπροσωπεύετε. Μπορείτε να συνδεθείτε με τις Υπηρεσίες e-Stapler χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες e-Stapler. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάθε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες e-Stapler είναι δική σας ευθύνη.

Τροποίηση των Όρων Χρήσης

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους κατόπιν ειδοποίησης ανά πάσα στιγμή. Θα ειδοποιηθείτε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα https://www.e-Stapler.net/privacy-policy . Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler εφόσον οι όροι τροποποιηθούν κατά τρόπο που να επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler. Η συνεχής χρήση μιας Υπηρεσίας μετά από σχετική ειδοποίηση για τυχόν μεταβολή των Όρων θα θεωρείται ως συμφωνία σας με τους τροποποιημένους όρους.

Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένου Χρήστη

Θα πρέπει να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό χρήστη ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες e-Stapler. Εάν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες e-Stapler, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Συμφωνείτε να: α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία σας, όπως καλείστε να κάνετε στη φόρμα εγγραφής και β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης, ή το e-Stapler έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθής, ενημερωμένες ή πλήρεις, το e-Stapler διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να σας αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε μη επιβεβαίωμένους λογαριασμούς χρηστών (π.χ. λογαριασμοί για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. μετά από 10 ημέρες). Σε περίπτωση μιας τέτοιας απενεργοποίησης, ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να επικοινωνήσει με το e-Stapler εντός των επόμενων 30 ημερών ζητώντας επανενεργοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση το e-Stapler θα διαγράψει το λογαριασμό και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό. Το e-Stapler διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ένα αίτημα επανενεργοποίησης, ιδίως στην περίπτωση των συνεχόμενων αποτυχιών επαλήθευσης λογαριασμού από την πλευρά του ιδιοκτήτη του λογαριασμού.

Δεδομένα χρήστη και Προστασία Δεδομένων

Ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της e-Stapler, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η e-Stapler συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες της. Με τους όρους χρήσης, συμφωνείτε με τη χρήση, τη συλλογή και τη γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Συνδρομές και Χρεώσεις

Οι υπηρεσίες e-Stapler παρέχονται μέσα από συγκεκριμένα πλάνα συνδρομών, τα οποία είναι διαθέσιμα σε μηνιαίους ή ετήσιους κύκλους χρέωσης. Ένας μήνας αντιστοιχεί με 30 ημέρες ημέρες παράδοσης υπηρεσίας και δε μεταβάλλεται με βάση τον ημερολογιακό μήνα. Ένα έτος αντιστοιχεί με 365 ημέρες ημέρες παράδοσης υπηρεσίας και δε μεταβάλλεται με βάση το ημερολογιακό έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός πλάνου συνδομής είναι η προεξόφληση της συνολικής αξίας του. Το e-Stapler θα επιχειρήσει να ανανεώνει αυτόματα τη συνδρομή σας μετά το πέρας του προαγορασμένου χρόνου, δημιουργώντας τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό σας χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας επιπλέον ενέργειας από μέρους σας. Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, σημαίνοντας το τέλος των επαναλαμβανόμενων χρεώσεων.

Το e-Stapler διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό της συνδρομής και να ορίζει χρέωση για τη χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler που είναι διαθέσιμες δωρεάν. Δεν θα χρεώνεστε για τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας e-Stapler εκτός αν έχετε επιλέξει ένα από τα πλάνα συνδρομής. Σε περίπτωση λήξης / ακύρωσης της συνδρομής σας, ο λογαριασμός σας θα συνδεθεί με το δωρεάν πλάνο. Μπορείτε να επιλέξετε να αλλάξετε το πλάνο συνδρομής σας οποιαδήποτε στιγμή. Υποστηρίζονται τόσο η αναβάθμιση της συνδρομής, όσο και υποβάθμισή της. Όταν αλλάζετε πλάνο συνδρομής το e-Stapler θα λάβει υπ’όψιν του πιθανές προηγούμενες χρεώσεις για τις οποίες δεν έχετε καταναλώσει τον αγορασμένο χρόνο, και θα πιστώσει στο λογαριασμό σας τα αντίστοιχα ποσά. Τα ποσά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έκπτωση σε μελλοντικές αγορές, ενώ δεν είναι διαθέσιμα για χορήγηση επιστροφής μετρητών.

Περιορισμοί στη Χρήση

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, δε θα πρέπει να: (i) μεταφέρετε ή να καθιστάτε διαθέσιμες σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο τις Υπηρεσίες e-Stapler (ii) να παρέχετε οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τις Υπηρεσίες e-Stapler χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια (iii) χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες e-Stapler για spamming και άλλους παράνομους σκοπούς.

Spamming και Παράνομες Δραστηριότητες

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μεταδόσεων σας μέσω των Υπηρεσιών e-Stapler. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή για την διαβίβαση του υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, αποδοκιμαστέο, προσβάλλει θρησκευτικά συναισθήματα, προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα του άλλου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τη διαβίβαση των “junk mail”, “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “phishing” ή εκούσια μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες e-Stapler εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

Αποποίηση Εγγυήσεων

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το e-Stapler αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, των σιωπηρών εγγυήσεων με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το e-Stapler δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα είναι συνεχείς, έγκαιρες, ασφαλής ή χωρίς ιούς. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού που μεταφορτώνετε ή λαμβάνονται μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών e-Stapler πρέπει να είναι δική σας ευθύνης και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας, το κινητό τηλέφωνο, ασύρματη συσκευή ή δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των Υπηρεσιών e-Stapler ή τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

Περιορισμός της Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι το e-Stapler, σε καμία περίπτωση, δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση, ειδική ή άλλη απώλεια ή ζημίας ή απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτυχίας υπολογιστών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλες ζημίες που θα προκύξουν από ή προκαλούνται από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες e-Stapler, ακόμη και αν το e-Stapler έχει συμβουλευτεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε διαφωνία σας με το e-Stapler που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες θα είναι η λήξη της εν λόγω Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του e-Stapler απέναντι σε εσάς, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεση ή έμμεση, δε θα υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλλονται από εσάς προς την εν λόγω υπηρεσία.

Αναστολή και Τερματισμός

Ενδέχεται να αναστείλουμε το λογαριασμό χρήστη σας ή να απενεργοποιήσουμε προσωρινά την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος οποιασδήποτε Υπηρεσίας, σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, εκτεταμένες περιόδους αδράνειας ή αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. Θα τερματίσουμε επίσης και το λογαριασμό χρήστη σας μετά από αίτημά σας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό χρήστη σας και να απαγορέψουμε τις υπηρεσίες μετά από εύλογη πεποίθηση ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους. Τερματισμός του λογαριασμού χρήστη θα περιλαμβάνει την άρνηση της πρόσβασης σε όλες τις Υπηρεσίες e-Stapler, διαγραφή δεδομένων του λογαριασμό χρήστη σας, όπως η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασής σας και τη διαγραφή όλων των δεδομένων στο λογαριασμό χρήστη σας.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Δεκεμβρίου, 2022

Εκάβης 6, Π. Φάληρο
ΤΚ. 17564, Ελλάδα
Τηλ. 2102201921
Email: [email protected]
Γ.Ε.ΜΗ.: 164948803000

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Copyright © 2023 e-Stapler. All Rights Reserved.